ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
# ชื่อเรื่อง ปีงบประมาณ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 2564 มหาวิทยาลัย 28/04/3107 ดูรายละเอียด
2 เผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม (ครั้งที่ 3) 2564 มหาวิทยาลัย 04/03/2564 ดูรายละเอียด
3 เผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม (ครั้งที่ 2) 2564 มหาวิทยาลัย 04/03/2564 ดูรายละเอียด
4 เผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษาและอาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์ 2564 มหาวิทยาลัย 03/03/2564 ดูรายละเอียด
5 เผยแพร่แผนจัดซื้อครุุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบออกแบบทางวิศวกรรม (ครั้งที่ 2) 2564 มหาวิทยาลัย 27/01/2564 ดูรายละเอียด
6 เผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม 2564 มหาวิทยาลัย 19/01/2564 ดูรายละเอียด
7 เผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะครุศาสตร์ 2564 มหาวิทยาลัย 19/01/2564 ดูรายละเอียด
8 เผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม (ครั้งที่ 2) 2564 มหาวิทยาลัย 30/11/2563 ดูรายละเอียด
9 เผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบห้องเรียนอัจฉริยะ 2564 มหาวิทยาลัย 30/11/2563 ดูรายละเอียด
10 เผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบออกแบบทางวิศวกรรม 2564 มหาวิทยาลัย 30/11/2563 ดูรายละเอียด
11 เผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม 2564 มหาวิทยาลัย 30/11/2563 ดูรายละเอียด
12 เผยแพร่ แผนจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 250 kva.พร้อมระบบป้องกันเสียงสะท้อน 2564 มหาวิทยาลัย 26/11/2563 ดูรายละเอียด
13 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างติดตั้งตาข่ายกันนก 2564 มหาวิทยาลัย 24/11/2563 ดูรายละเอียด
14 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียนและพัฒนาชนชาติพันธุ์ 2564 มหาวิทยาลัย 17/11/2563 ดูรายละเอียด