ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
# ชื่อเรื่อง ปีงบประมาณ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษาและอาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์ 2564 มหาวิทยาลัย 09/03/2564 ดูรายละเอียด
2 เผยแพร่ร่างประกาศและเอการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบห้องเรียนอัจฉริยะ 2564 มหาวิทยาลัย 30/12/2563 ดูรายละเอียด
3 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและพัฒนานชาติพันธุ์ 2564 มหาวิทยาลัย 17/12/2563 ดูรายละเอียด
4 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งตาข่ายกันนก 2564 มหาวิทยาลัย 17/12/2563 ดูรายละเอียด
5 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 250 Kva. พร้อมระบบป้องกันเสียงสะท้อน 2564 มหาวิทยาลัย 15/12/2563 ดูรายละเอียด