แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
# ชื่อเรื่อง ปีงบประมาณ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2564 มหาวิทยาลัย 09/10/2563 ดูรายละเอียด