ประกาศการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
# ชื่อเรื่อง ปีงบประมาณ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 ประกาศการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ครุุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบออกแบบทางวิศวกรรม (ครั้งที่ 2) 2564 มหาวิทยาลัย 09/02/2564 ดูรายละเอียด
2 ประกาศการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะครุศาสตร์ 2564 มหาวิทยาลัย 04/02/2564 ดูรายละเอียด
3 ประกาศการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ครุภัณฑ์พัฒนาระบบห้องเรียนอัจฉริยะ 2564 มหาวิทยาลัย 02/02/2564 ดูรายละเอียด
4 ประกาศการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานก่อสร้างอาคารเรียนและพัฒนาชนชาติพันธุ์ 2564 มหาวิทยาลัย 29/01/2564 ดูรายละเอียด
5 ประกาศการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานก่อสร้างติดตั้งตาข่ายกันนก 2564 มหาวิทยาลัย 15/01/2564 ดูรายละเอียด
6 ประกาศการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม (ครั้งที่ 2) 2564 มหาวิทยาลัย 11/01/2564 ดูรายละเอียด