ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา
# ชื่อเรื่อง ปีงบประมาณ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษาและอาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์ 2564 มหาวิทยาลัย 16/03/2564 ดูรายละเอียด
2 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม (ครั้งที่ 2) 2564 มหาวิทยาลัย 08/03/2564 ดูรายละเอียด
3 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบออกแบบทางวิศวกรรม (ครั้งที่ 2) 2564 มหาวิทยาลัย 28/01/2564 ดูรายละเอียด
4 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะครุศาสตร์ 2564 มหาวิทยาลัย 25/01/2564 ดูรายละเอียด
5 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม 2564 มหาวิทยาลัย 22/01/2564 ดูรายละเอียด
6 ประกาศประกวดราคซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบห้องเรียนอัจฉริยะ 2564 มหาวิทยาลัย 12/01/2564 ดูรายละเอียด
7 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม (ครั้งที่ 2) 2564 มหาวิทยาลัย 29/12/2563 ดูรายละเอียด
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและพัฒนาชนชาติพันธุ์ 2564 มหาวิทยาลัย 25/12/2563 ดูรายละเอียด
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งตาข่ายกันนก 2564 มหาวิทยาลัย 25/12/2563 ดูรายละเอียด
10 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏฺิบัติการเขียนแบบออกแบบทางวิศวกรรม 2564 มหาวิทยาลัย 18/12/2563 ดูรายละเอียด
11 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม 2564 มหาวิทยาลัย 18/12/2563 ดูรายละเอียด
12 เผยแพร่ เอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 250 kva.พร้อมระบบป้องกันเสียงสะท้อน 2564 มหาวิทยาลัย 15/12/2563 ดูรายละเอียด