ประกาศราคากลาง
# ชื่อเรื่อง ปีงบประมาณ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม (ครั้งที่ 3) 2564 มหาวิทยาลัย 30/03/2564 ดูรายละเอียด
2 เผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษาและอาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์ 2564 มหาวิทยาลัย 08/03/2564 ดูรายละเอียด
3 เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม (ครั้งที่ 2) 2564 มหาวิทยาลัย 04/03/2564 ดูรายละเอียด
4 เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบออกแบบทางวิศวกรรม (ครั้งที่ 2) 2564 มหาวิทยาลัย 26/01/2564 ดูรายละเอียด
5 เผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะครุศาสตร์ 2564 มหาวิทยาลัย 21/01/2564 ดูรายละเอียด
6 เผยแพร่ราคากลางครุัภณฑ์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม 2564 มหาวิทยาลัย 20/01/2564 ดูรายละเอียด
7 เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม (ครั้งที่ 2) 2564 มหาวิทยาลัย 25/12/2563 ดูรายละเอียด
8 เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์พัฒนาระบบห้องเรียนอัจฉริยะ 2564 มหาวิทยาลัย 21/12/2563 ดูรายละเอียด
9 เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม 2564 มหาวิทยาลัย 15/12/2563 ดูรายละเอียด
10 เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ห้องปฏฺิบัติการเขียนแบบออกแบบทางวิศวกรรม 2564 มหาวิทยาลัย 14/12/2563 ดูรายละเอียด
11 เผยแพร่ราคากลาง ก่อสร้างติดตั้งตาข่ายกันนก 2564 มหาวิทยาลัย 02/12/2563 ดูรายละเอียด
12 เผยแพร่ราคากลาง ก่อสร้างอาคารเรียนและพัฒนาชนชาติพันธุ์ 2564 มหาวิทยาลัย 01/12/2563 ดูรายละเอียด
13 เผยแพร่ ราคากลาง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 250 kav. พร้อมระบบป้องกันเสียงสะท้อน 2564 มหาวิทยาลัย 26/11/2563 ดูรายละเอียด