ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา
# ชื่อเรื่อง ปีงบประมาณ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 โครงการจัดซื้อม่านบังแดดอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2564 มหาวิทยาลัย 29/04/3107 ดูรายละเอียด
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะครุศาสตร์ 2564 มหาวิทยาลัย 04/03/2564 ดูรายละเอียด
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและพัฒนาชนชาติพันธุ์ 2564 มหาวิทยาลัย 24/02/2564 ดูรายละเอียด
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบออกแบบทางวิศวกรรม (ครั้งที่ 2) 2564 มหาวิทยาลัย 23/02/2564 ดูรายละเอียด
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์พัฒนาระบบห้องเรียนอัจฉริยะ 2564 มหาวิทยาลัย 23/02/2564 ดูรายละเอียด
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งตาข่ายกันนก 2564 มหาวิทยาลัย 16/02/2564 ดูรายละเอียด
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม (ครั้งที่ 2) 2564 มหาวิทยาลัย 26/01/2564 ดูรายละเอียด