สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/ไตรมาส
# ชื่อเรื่อง ปีงบประมาณ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 เผยแพร่ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1) 2564 มหาวิทยาลัย 26/01/2564 ดูรายละเอียด