Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

1. ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงวัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 14/03/2567

2. ยกเลิกประกาศผู้ชนะการประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง (ประเภทร้านกาแฟ) บริเวณข้างสระน้ำหน้าสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 18/12/2566

3. ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและป้องกันการเสื่อมสภาพของโครงสร้างเบื้องต้น อาคารศูนย์กลางกีฬาในร่มอเนกประสงค์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 27/09/2566

4. ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง อาคาร 12
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 22/08/2566

5. ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 08/08/2566

6. ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโมหลังคา ระหว่างอาคาร ๘ และอาคาร ๙
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 25/07/2566

7. ประกาศยกเลิกโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบสำรวจรังวัดแผนที่ภูมิประเทศและแสดงชั้นความสูง ครั้งที่ 2
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 19/07/2566

8. ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 12/07/2566

9. ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบสำรวจรังวัดแผนที่ภูมิประเทศและชั้นความสูง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 04/07/2566

10. ยกเลิกประกาศเชิญชวน โครงการจ้างปรับปรุงอาคารศิลปกรรม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 14/06/2566

11. ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจ้างซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียอาคารหอพักหญิง 2 อละอาคารหอพักหญิง 3
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 15/03/2566

12. ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการหลักสูตรการท่องเที่ยว
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 15/11/2565

13. ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กระดานเซรามิคไวท์บอร์ด ครั้งที่ 3
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 27/10/2565

14. ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กระดานเซรามิคไวท์บอร์ด ครั้งที่ 2
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 06/10/2565

15. ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการหลักสูตรท่องเที่ยว
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 18/08/2565

16. ยกเลิกประกาศ เสนอราคา เงื่อนไขกรมธรรม์และการคัดเลือกบริษัทจัดทำประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักศึกษา
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 15/06/2565

17. ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงสำนักงานและห้องปฏิบัติการฯ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 14/06/2565

18. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)
- หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 13/06/2565

19. ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Digital Marketing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 08/04/2565

20. ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดซีซีดีถ่ายภาพดาวแบบชุดกล้องฟลูเฟลม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 05/04/2565