Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

1. ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนสาธารณุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 03/07/2567

2. ยกเลิกประกาศประกสดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องทดสอบกำลังดึงของเหล็กเสริมคอนกรีต
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 28/06/2567

3. ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแขวน(ระบบ Inverter ขนาด 24000 บีทียู) จำนวน 55 ชุด พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 07/06/2567

4. ยกเลิกประกาศเชิญชวน โครงการปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงวัย (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 16/05/2567

5. ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแขวน(ระบบ Inverter ขนาด 24000 บีทียู) จำนวน 55 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 24/04/2567

6. ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศฯ ขนาด 36000 บีทียู จำนวน 50 เครื่องพร้อมติดตั้ง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 01/04/2567

7. ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงวัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 14/03/2567

8. ยกเลิกประกาศผู้ชนะการประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง (ประเภทร้านกาแฟ) บริเวณข้างสระน้ำหน้าสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 18/12/2566

9. ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและป้องกันการเสื่อมสภาพของโครงสร้างเบื้องต้น อาคารศูนย์กลางกีฬาในร่มอเนกประสงค์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 27/09/2566

10. ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง อาคาร 12
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 22/08/2566

11. ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 08/08/2566

12. ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโมหลังคา ระหว่างอาคาร ๘ และอาคาร ๙
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 25/07/2566

13. ประกาศยกเลิกโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบสำรวจรังวัดแผนที่ภูมิประเทศและแสดงชั้นความสูง ครั้งที่ 2
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 19/07/2566

14. ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 12/07/2566

15. ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบสำรวจรังวัดแผนที่ภูมิประเทศและชั้นความสูง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 04/07/2566

16. ยกเลิกประกาศเชิญชวน โครงการจ้างปรับปรุงอาคารศิลปกรรม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 14/06/2566

17. ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจ้างซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียอาคารหอพักหญิง 2 อละอาคารหอพักหญิง 3
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 15/03/2566

18. ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการหลักสูตรการท่องเที่ยว
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 15/11/2565

19. ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กระดานเซรามิคไวท์บอร์ด ครั้งที่ 3
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 27/10/2565

20. ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กระดานเซรามิคไวท์บอร์ด ครั้งที่ 2
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 06/10/2565