Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

1. เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 12/07/2567

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงวัย
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 10/07/2567

3. ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดจ้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 26/06/2567

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 24/06/2567

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างพนักงานแม่บ้าน
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 13/06/2567

6. ค่าซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที
- หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 05/06/2567

7. ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567-2568
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 30/05/2567

8. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens
- หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 29/05/2567

9. จัดซื้อครุภัณฑ์จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว
- หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 29/05/2567

10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างหลังคาสนามกีฬาอเนกประสงค์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 21/05/2567

11. งานซ่อมแซมระบบลิฟท์โดยสาร อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 07/05/2567

12. งานซ่อมแซมระบบลิฟท์โดยสาร อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 07/05/2567

13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 02/05/2567

14. จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์เฝ้าระวังและป้องกันความปลอดภัย
- หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 26/03/2567

15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 26/03/2567

16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิง จำนวน 137 ถัง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 24/01/2567

17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด จำนวน 2 ชุด
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 10/01/2567

18. ค่าออกแบบระบบประปา
- หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 25/12/2566

19. งานจ้างเหมาติดตั้งรื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 KVA. ระบบ 3 เฟส 4 สาย
- หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 30/11/2566

20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนและการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบส่องสว่างสำหรับเส้นทางสัญจรเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร ครั้งที่ ๒
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 20/11/2566