Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

1. จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์เฝ้าระวังและป้องกันความปลอดภัย
- หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 26/03/2567

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 26/03/2567

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิง จำนวน 137 ถัง
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 24/01/2567

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด จำนวน 2 ชุด
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 10/01/2567

5. ค่าออกแบบระบบประปา
- หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 25/12/2566

6. งานจ้างเหมาติดตั้งรื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 KVA. ระบบ 3 เฟส 4 สาย
- หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 30/11/2566

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนและการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบส่องสว่างสำหรับเส้นทางสัญจรเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร ครั้งที่ ๒
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 20/11/2566

8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
- หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 14/11/2566

9. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและป้องกันโครงสร้างเบื้องต้น อาคารศูนย์กลางกีฬาในร่มอเนกประสงค์ (ครั้งที่ 2)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2567
- วันที่ประกาศ 14/11/2566

10. งานซ่อมแซมห้องควบคุมลิฟท์ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 06/11/2566

11. เผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 06/11/2566

12. ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 20/10/2566

13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ๑๒ (ครั้งที่ 2)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 19/10/2566

14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโดมหลังคา ระหว่างอาคาร 8-9 (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 02/10/2566

15. โครงการเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนและการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบส่องสว่างสำหรับเส้นทางสัญจรเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 29/09/2566

16. จัดซื้อเต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง
- หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 15/09/2566

17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 2)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 08/09/2566

18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเปลี่ยนสารกรองและระบบกรองถัง SKS
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 06/09/2566

19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงอาคารศิลปกรรม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 11/08/2566

20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและผู้สูงวัย
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2566
- วันที่ประกาศ 09/08/2566