Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

21. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 9 รายการ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 20/01/2565

22. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิชาการ (ห้อง 1122)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2565
- วันที่ประกาศ 21/12/2564

23. ประกาศเสนอราคาและเงื่อนไขกรมธรรม์การทำประกันชีวิตกลุุ่มนักศึกษาและบุคลากร
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 25/05/2564

24. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 2 คัน ครั้งที่ 3
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 24/05/2564

25. ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ ครั้งที่ 2
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 20/05/2564

26. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 2 คัน
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 17/05/2564

27. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษาและอาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 16/03/2564

28. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 08/03/2564

29. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบออกแบบทางวิศวกรรม (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 28/01/2564

30. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะครุศาสตร์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 25/01/2564

31. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 22/01/2564

32. ประกาศประกวดราคซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบห้องเรียนอัจฉริยะ
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 12/01/2564

33. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม (ครั้งที่ 2)
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 29/12/2563

34. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและพัฒนาชนชาติพันธุ์
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 25/12/2563

35. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งตาข่ายกันนก
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 25/12/2563

36. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 18/12/2563

37. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏฺิบัติการเขียนแบบออกแบบทางวิศวกรรม
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 18/12/2563

38. เผยแพร่ เอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 250 kva.พร้อมระบบป้องกันเสียงสะท้อน
- หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
- ปีงบประมาณ 2564
- วันที่ประกาศ 15/12/2563